F.I.L.
Welkom

Welkom 


Wij zijn met deze website gestart in 2008 nadat we onze activiteiten in diverse postzegel-kringen en organisaties gedeeltelijk hadden afgebouwd. De hierdoor vrijgekomen tijd stelde ons in staat om intensiever als voorheen met onze verzamelingen bezig te zijn.

We hadden in de periode die hieraan vooraf ging artikels en berichten over tal van filatelistische onderwerpen geschreven ¹ die in diverse tijdschriften werden gepubliceerd of als brochure werden uitgegeven. Wij waren van plan om nieuwe bevindingen van filatelistische aard te blijven delen met anderen. We vonden een website met bijhorend emailadres de efficiënste manier om met beperkte financiële middelen een breed publiek te bereiken.

Als gevolg van de positieve reacties en voldoende interesse besloten we kort nadien tot het oprichten van een internetclub. Dit project kende gedurende enkele jaren de nodige bijval doch we vonden de tijd rijp om uit te breiden door onze horizon te verbreden. We blijven achter de idee staan dat het mogelijk moet zijn om met verschillende geïnteresseerden over tal van filatelistische onderwerpen op een eenvoudige manier te communiceren. Hieraan willen we blijven werken. Het is nogal logisch dat F.I.L. ook aandacht heeft voor het filatelistisch gebeuren “in eigen tuin”.

De verschillende filatelistische kringen in Leuven zijn verenigd in een samenwerkingsverband zonder dat de ene club overgaat in de andere. De verenigingen blijven actief met hun eigen bestuur. De leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de verschillende clubs, die voor eigen rekening worden georganiseerd.

De F.I.L. onderschrijft deze samenwerking door haar website open te stellen. Wij laten je graag kennis maken met deze vernieuwde website waarop de Leuvense postzegelclubs worden voorgesteld en hun activiteiten worden gevolgd.  We zien je positieve reacties, opbouwende respons en filatelistische bijdragen graag tegemoet. 

Rudy & Tony

¹ Van een aantal artikels en tal van kleinere berichten beschikken wij niet meer over een (volledige) elektronische versie.

 

 
LanguageID from cookie:
LanguageID at finish: 3
$language: nl