POSTZEGELCLUB LEUVEN

 

Editoriaal

Activiteiten. Planning. Deelnemen. … er zijn afspraken nodig. Een basisafspraak: maandelijkse bijeenkomsten de 1 ste en de 3de dinsdag van 18:00 tot 20:00 uur. Leidt die regel steeds tot een grotere ledenactiviteit?

Neen, aangezien ons clubje slechts een klein radertje is in het geheel van activiteiten en gebeurtenissen waarmee een mens geconfronteerd wordt. Er is een aanpassing van afspraken tijdelijk nodig om te vermijden dat bijeenkomsten op een verkeerde datum worden gepland. Daarom wordt wat 2023 betreft van bovenstaande afspraak in de maanden mei, augustus en september afgeweken zodat de bijeenkomsten niet doorgaan aansluitend aan een feestdag of één of ander evenement dat in de stad wordt georganiseerd.

Een punt dat uw aandacht vraagt.

In tegenstelling met wat we eerder berichtten, zal de algemene vergadering 2023 doorgaan op 21 februari 2023. Aangezien we geen extra items aan de agenda hebben toegevoegd hebben we er ditmaal voor gekozen de twee verkopen onder leden in het eerste kwartaal te bundelen tot een grote verkoop zodat de vooravond goed is gevuld.

Was de 35ste postzegelbeurs, ingericht door deze vereniging een succes? Elk antwoord hierop zal zijn ingegeven door de persoonlijke beleving, doch vanuit het standpunt van de voorzitter dit: het is goed voor de filatelie dat de enige actieve club te Leuven ook op deze wijze publiekelijk ruchtbaarheid geeft van haar bestaan en op deze manier postzegelverzamelaars in de wijde omgeving van Leuven de weg wjjst naar een club, waar ze elkaar in een gemeenschappelijke hobby kunnen vinden.

Daarom ook is het goed om een beurs in te richten. Zolang er geen reden is om het niet te doen, moet het de bedoeling zijn om deze afspraak met de handelaars, verzamelaars, bezoekers en leden verder na te komen.

Wordt opgevolgd.

Als het nummer 402 Loven Boven wordt verstuurd, zit de wedstrijd 2022 erop. Het is pas op de algemene vergadering op 21 februari 2023 dat de sluier wordt opgelicht; de leden die in de prijzen vallen, schrijven clubgeschiedenis en worden bedacht met de beloofde prijs. Het is het ogenblik om te starten met de wedstrijd 2023, zes opgaven gespreid over het jaar, ophalen van opgaven en inleveren van oplossingen. De wedstrijd 2023 verschilt van die van 2022 zowel in de aard van de vragen als in de wijze van quotering. Wij hopen dat u ( opnieuw … ditmaal ) meedoet.

Afspraak op 21 februari 2023.

Het nummer 402 van het ijdschrift Loven Boven bevat een 2de oproep om het lidgeld voor 2023 te voldoen. We hebben de einddatum bepaald (10 januari 2023 ), rekening houdend met de filatelistische organisaties , K.L.B.P. en K.V.B.P. , die ons omringen.

Lidgeld nog niet voldaan, doe het nu.

Naar goede gewoonte proberen we zoveel mogelijk teksten en tentoonstellingsbladen, gepubliceerd in Loven Boven, op de website http://www.filatelierudy te plaatsen. Op de clubsite http://www.postzegelclubleuven.be wordt een overzicht van dit tijdschriftnummer gebracht. U vindt er tevens de loten voor de verkoop onder leden van 21 februari 2023 terug.

De voorzitter

Het bestuur van de Postzegelclub Leuven wenst u en uw dierbaren een gezond en gelukkig 2023.

 

 

 

 

Blijf onze berichten volgen a.u.b.