POSTZEGELCLUB LEUVEN

 

 

Editoriaal

Op het ogenblik dat ik aan deze tekst begin, is het begin december. Verleden week dacht ik nog of het wel zinvol is om al die clubactiviteiten in het begin van 2022 aan te kondigen. Uiteraard met de bedoeling dat dit alles kan doorgaan. Zou dat wel kunnen, dit afgaand op de wensen en commentaren van de verschillende covid-belangengroepen. De knoop is doorgehakt: extra overleg, sluitingsuur, lockdown e.d. of niet, onvoorspelbaarheid is geen reden voor uitstel. Met de huidige maatregelen die voor onze vergaderingen niet anders zijn als voorheen, moet dit wel lukken. Déjà vu.

Op 4 januari staat een lading nieuwe ruilboekjes klaar die tijdens enkele vergaderingen kunnen worden ingekeken vooraleer ze worden vervangen. Om de goede werking van deze dienstverlening te garanderen is het noodzakelijk dat de regels door de leden worden toegepast.

Op deze datum is de start van de jaarwedstrijd voor leden het centrale thema. Via Loven Boven en in het bijzonder via het kennismakingspakket dat reeds in 2021 werd uitgedeeld op de vergaderingen, bent u reeds op de hoogte gebracht van het reglement tot deelname. In de vorige Loven Boven kreeg u de agenda met de datums voor het ophalen van de opdrachten en het inleveren van de oplossingen. Samen met de 1ste wedstrijdopgave en inleveringstabel ontvangt u het licht gewijzigde reglement en de tabel “onderwerpen en kenmerken”. Bent u belet op de ophaaldagen in januari, twijfelt u nog steeds of u al dan niet deelneemt of voelt u zich reeds de wedstrijdwinnaar en slaat u daarom die 1ste opgave over, dan krijgt u het gewijzigde reglement en de behorende tabel bij de volgende opgave indien u hieraan deelneemt. Beide, reglement en tabel, gelden voor de ganse duur van de wedstrijd en dienen dus te worden bijgehouden.

Op dinsdag 18 januari 2022 hebben we de Algemene Vergadering gepland. De agenda met aanvangsuur vindt u op pagina 17. Gewoontegetrouw wordt aan de inbrengers en kopers van de loten voor deze verkoop onder leden geen inhouding of opgeld ten gunste van de club gevraagd.

In dit tijdschrift is een 2de oproep voor het betalen van het lidgeld opgenomen. Om ons onnodig administratief werk te besparen en om te vermijden dat u een tijdschrift misloopt, betaal het lidgeld voor 2022 (7,00 of 22,00 euro) vóór 10 januari 2022.

In dit tijdschriftnummer vindt u geen aankondigingen van beurzen, voorverkopen e.d. omwille van het feit dat we niet steeds op voorhand op de hoogte zijn van eventuele schrapping van een evenement zodat het zinloos is om u ervan te verwittigen. Is een schrapping van een evenement onvoldoende tijd voor de geplande datum gekend, dan is het om diverse redenen niet haalbaar om u op de hoogte te brengen. Slechts een gedeelte van de leden kunnen we vlug bereiken indien we over hen elektronisch adres beschikken. Laat ons hopen dat wij in 2022 verstoken blijven van afgelastingen van dergelijke en andere evenementen.

Heeft u onze e-mail met de nota over de postzegeluitgiften 2022 niet kunnen ontvangen, dan kan u terecht op https://www.bephila.be/nl/ of kan u tijdens onze vergaderingen de brochure inzien waarin de uitgiften worden afgebeeld.

De voorzitter

 

 

Het bestuur van de Postzegelclub Leuven wenst u en uw dierbaren een gezond en gelukkig 2022.

 

 

 

 

Blijf onze berichten volgen a.u.b.