POSTZEGELCLUB LEUVEN

 

Editoriaal 397

Aan de items die dit jaar tijdens de vergaderingen in het clubtijdschrift aan bod kwamen, kan weinig worden toegevoegd.

De aanpassing van de clubnaam in “Postzegelclub Leuven” is goed onthaald. Op 13 september 2021 ontvingen wij uiteindelijk de bevestiging dat de nieuwe naam van onze vereniging (Postzegelclub Leuven) werd erkend door de stad Leuven en dat de vereniging zoals voorheen lid is van de Cultuurraad (zie ook wwww:/uitinleuven.be). Postzegelclub Leuven is geen nieuwe club, doch de club werd in 1954 gesticht onder de naam K.V.B.P. - groep Leuven.

Op dinsdag 22 juni ll. zijn we, na de lockdown, opnieuw gestart met activiteiten in het lokaal van café St.-Jean. Afhankelijk van het weer en mogelijks van de soort activiteit, zien we een wisselend aantal leden aan de bijeenkomsten deelnemen. Wij zijn ons bewust van het feit dat bij “verkopen onder leden” niet iedereen iets ontdekt dat hij/zij zoekt. Of dit een reden is om niet te komen? De bibliotheek is open, een praatje maken kan, zolang dit niet tijdens het “veilen” plaatsvindt. 

Op de laatste bestuursvergadering van augustus 2021 werd beslist om met de aankoop van de  Yvert&Tellier catalogi van de Europese landen te wachten tot omzeggens alle delen in onze bibliotheek kunnen worden vernieuwd of tot de firma nog eens start met uitgiften volgens een nieuwe landenindeling. Intussen zit “Les timbres de l’année 2020” in onze bibliotheek.

De Algemene Vergadering 2022 is voorzien voor 18 januari 2022. De agenda ontvangt u met het volgende nummer van Loven Boven.

Ditmaal (oktober – november) is de afgesproken hoeveelheid loten per verkoop de helft groter dan de 100 loten die we hebben vooropgesteld. Ineens bereikte ons een stroom loten die voor dit nummer en niet voor de bijeenkomsten in 2022 bedoeld zijn. Dus meer keuze. 

Zoals afgesproken zullen we de nodige stappen ondernemen om in 2022 met een vertraging van 2 jaar de 35ste editie van de postzegelbeurs te Leuven te organiseren.  Wij kijken actief uit naar een kwalitatievere ruildienst met het accent op kwaliteit en niet op kwantiteit en hopen om binnenkort hierover iets meer te kunnen zeggen.

Zoals reeds gemeld heeft Kristel K., lid van onze vereniging, deelgenomen aan de virtuele competitieve tentoonstelling Bevipex 2021. Zij behaalde voor beide verzamelingen in de discipline prentbriefkaarten 82% (verguld zilver). De verzamelingen konden op de website van de Landsbond worden bekeken van 28 juli tot 2 augustus 2021. Spijtig dat er op het beoordelingsblad geen opmerkingen zijn ingevuld, die eigenlijk een positieve benadering of hints dienen te zijn die de deelnemer aanzet om verrijkende wijzigingen aan te brengen. Wie deed hier zijn werk niet? Is een virtuele tentoonstelling wel aan te bevelen: geen commentaar, geen jurygesprek? Terwijl men zich eerder aan een update zou mogen verwachten waarbij de jury met de deelnemer aan hun zijde tot een beoordeling van een inzending komt.

De beelden gemist?  “Brussel petit Paris” en “Het ontstaan van de geneeskunde en de medische campus te Leuven, de aanverwante instituten en het grote belang van de kruidtuin”; samen goed voor 10 kaders van 16 pagina’s formaat A4 kan alsnog worden bekeken op www.filatelierudy.be

Voor de niet-internet gebruiker worden hier 2 pagina’s met het plan van ”Brussel petit Paris” weergegeven.

In 2022 krijgen we 5 voorverkopen, steeds samen met een competitieve tentoonstelling : de uitgestelde nationale te Antwerpen in juni en 4 regionale in Lommel 22 januari, Estaimpuis 19 maart, Waver 27augustus en Oostende 22 oktober. 

De reeds verschillende keren aangekondigde wedstrijd gaat de 1ste vergadering in januari van start. In dit tijdschrift vindt u de agenda 2022 met ophaalmomenten en inleverdata voor de wedstrijd alsook alle tot nu geplande activiteiten. Wij rekenen op veel deelnemers.

De voorzitter

 

 

 

Blijf onze berichten volgen a.u.b.