Viering verdienstelijke gewezen bestuursleden

 

Door het  gepresteerde werk, de tijd en energie die ze voor deze club gedurende langere tijd hebben vrijgemaakt, zijn ze een voorbeeld voor andere leden. Zij stelden de gedachte “wat kan ik voor mijn club doen” voorop. Alleen met deze laatste instelling als basis kan een club 65 jaar duren. De heren Tony Mombaerts (ex-ruilmeester), Rudi Hoste (ex-penningmeester) en Wilfried Verlinde (ex-voorzitter) werden in het Leuvens stadhuis in de bloemetjes gezet op 23 november 2019 ter gelegenheid van de viering van het 65-jarig bestaan van de vereniging.

de gevierden 

Viering 50 jaar lid van onze vereniging.

 

Op de Algemene Vergadering van 22 februari 2018 werden 7 leden die 50 of meer jaar lid zijn in de bloemetjes gezet.

Casimir Van Roy, 1955

Willy Cortoos, 1957

André Collet, 1961

Henri Nacom, 1963

John Nijs, 1964

Jozef Desmedt, 1966

Hendrik Gidts, 1966

 

Op de Algemene Vergadering van 5 februari 2019 werd 1 lid die 50 jaar lid is in de bloemetjes gezet. 

Luc Vanwijngaerden, 1969

 

We hopen dat ze allen nog geruime tijd deel uitmaken van onze vereniging.