Wedstijd 2024 start op 9 januari 2024

 

Wedstrijdreglement 2024

 

De wedstrijd:

De wedstrijd bestaat uit 6 opdrachten. Het ophalen van de opdrachten en het inleveren van de oplossingen zijn slechts mogelijk op vooraf vastgelegde bijeenkomsten. De door de deelnemers voorgelegde oplossingen worden geëvalueerd en de hierdoor ontstane puntenrangschikking bepaalt wie aanspraak maakt op 1 van de 5 prijzen. In principe zijn de wedstrijdcriteria geldig voor de volledige wedstrijd.

Deelnemen:

Iedereen die het lidgeld voor 2024 heeft betaald (€7,00 of €27,00) kan aan de wedstrijd deelnemen. Men is niet verplicht om aan alle opdrachten deel te nemen.

Opdrachten:

Bij elke opdracht hoort een vragenlijst.

Het filatelistisch materiaal:

De voorgelegde filatelistische items zijn eigendom van de deelnemer en worden na evaluatie door de deelnemer terug meegenomen. Deze items kunnen slechts éénmaal worden gebruikt.

Het antwoordformulier:

De antwoordformulieren worden door de wedstrijdleiding bijgehouden.

Periode:

De wedstrijd start op 9 januari 2024 en eindigt op 17 december 2024. In deze periode kan geen boek, brochure, e.d. behalve catalogen worden uitgeleend zonder toestemming van de voorzitter.

Indien de bijeenkomsten gedurende een bepaalde tijd niet kunnen plaatsvinden, wordt de wedstrijd stilgelegd en vooruit geschoven in de tijd voor eenzelfde periode.

Tijdstippen:

De data waarop de opdrachten kunnen worden opgehaald en de oplossingen kunnen worden ingeleverd, werden opgenomen in de “agenda bijeenkomsten 2024” in Loven Boven nr. 406. Men vindt er ook meer info over “ophalen” en “inleveren”. 

Het voorleggen van de oplossingen dient te gebeuren ten laatste op de voorgeschreven bijeenkomst voor die opdracht.

Quotering:

Punten worden gegeven in overeenstemming met de opgavecriteria, die kunnen verschillen naargelang de opdracht . Als er enige onenigheid is, neemt de wedstrijdleiding een definitieve beslissing.

Prijzen:

De 5 deelnemers met het hoogste puntenaantal in het eindklassement ontvangen in volgorde van het aantal behaalde punten een aankoopkaart. Hiermee kunnen via de club filatelistische items worden aangekocht : materiaal, items uit ruilboekjes, loten uit de verkoop onder leden, catalogi.

In geval van gelijke punten zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven.

De grootte van de aankoopkaarten is: 1ste prijs: €100,00 – 2de prijs : €75,00 – 3de prijs: €60,00 – 4de prijs: €40,00 – 5de prijs : €25,00

 

Wedstijd 2023 is gestart op 21 februari 2023 

Uit Loven Boven 404:

Op dit ogenblik buigen de deelnemers zich over de vragen van de 3de opgave. Van de 2de opgave kunnen we geen verslag uitbrengen aangezien er werd gevraagd om van 10 Belgische uitgiften een postzegel of postaal stuk te laten zien, postfris, leesbaar gestempeld “Leuven”, op gewone of aangetekende of expresbrief. Op die manier was er tussen 1 en 5 punten te verzamelen per ingebracht item. Maximum behaald: 24 punten.

Voor de 1ste vragenreeks, getiteld “de club” werden 2 punten per correct antwoord gegeven. Met de extra vraag om voor de uitgifte “stadhuis Leuven – OBC 1480” een postfrisse of een gebruikte zegel met leesbare afstempeling of een zegel met variëteit te laten zien, kon tot 6 punten worden gescoord. De hoogst behaalde score was hier 26 punten.

De vragen (multiple-choice) en antwoorden:

 1. De vereniging K.V.B.P. Groep Leuven is opgericht op 24 november 1954. Hoeveelste keer was dat? Antwoord: de 3de keer.
 2. Waar was dat (Leuvense horeca)? Antwoord : Hotel de la Gare.
 3. Het hoogste aantal leden dat werd opgetekend is? Antwoord: 283.
 4. In welk jaar was dit? Antwoord: 1976.
 5. Hoeveel verschillende voorzitters worden tot op heden geteld, Antwoord: 6
 6. Wat is het aansluitingsnummer bij de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegel-verzamelaars? Antwoord: 29.
 7. Vanaf wanneer (maand-jaar) gingen de clubvergaderingen maandelijks de 1ste en 3de zaterdagnamiddag door? Antwoord: 08-2014.
 8. Wat is het aansluitingsnummer bij de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen. Antwoord: 262
 9. Hoeveel bestuursleden telde de vereniging in 2004? Antwoord: 8
 10. In welk jaar werd de naam van de club gewijzigd in “Postzegelclub Leuven”. Antwoord: 2021.

Na beide opdrachten te hebben afgewerkt, voert 1 deelnemer de lijst aan met 48 punten.

Blijf meedoen, ook als je door omstandigheden een opgave mist. Immers de prijzen zijn niet te versmaden: waardenbons van 100, 75, 60 , 40 en 25 euro voor filatelieaankopen in 2024 binnen de vereniging.

Uit Loven Boven 406:

De wedstrijd 2023 zit er op: de laatste inlevering dag was immers vastgelegd op 19 december 2023. De winnaar, beter, de winnaars zijn gekend. Immers de vijf deelnemers met de hoogste totaalscore krijgen een aankoopkaart die nagenoeg het ganse jaar binnen de club kan worden gebruikt, wel te verstaan tot het gewonnen bedrag is opgesoupeerd.

Opgave 6 luidde:

10 opdrachten :

ln 1964 organiseerde de club een tentoonstelling in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Leuven. Ter gelegenheid ervan werd een tijdelijk postkantoor ingericht en werden herinnerings-omslagen, gefrankeerd met de Europa '64 reeks, met een speciale datumstempel ontwaard.

Deze afstempeling zoeken wij niet, doch wel de speciale datumafstempelingen die ter gelegenheid van de andere voorverkopen / tentoonstellingen door de club werden georganiseerd.

Toon deze speciale datumstempelingen op éen van de zegels, zegel, onderwerp van de voorverkoop, op een brief of een souvenir.

1 - 14 & 15 december 1968. Stadhuis Leuven (1479/1481).

2 - 7 & 8 juni 1975. Pauscollege Leuven (1774).

3 - 24 & 25 november 1979. Provinciaal instituut voor Tuin- en Landbouw (1954).

4 - 26 &27 mei 1984. Stadhuis Leuven (2133).

5 - 9 & 10 december 1989. Oud gemeentehuis Heverlee (2348).

6 - 2 & 3 oktober 1993. Koninklijk Atheneum Leuven (2527).

7 - 4 & 5 juli 1998. Stadhuis Leuven (BL77 = 2763/2774 + 2775).

8 - 17 & 18 maart 2001. Centrale universiteitsbibliotheek (2978/2979).

9 - 10 juli 2004. Koninklijk Leuven (3303/3305 + 3306 + 3307).

10 - 24 augustus 2019. Don Bosco centrum; Kessel-Lo (4877/4881 + 4882 + 4883).

Per correct antwoord worden 2 punten toegekend.

Het tonen van gemaakte exemplaren door fotokopie of langs elektronische weg is niet

toegelaten. Voor elk exemplaar wordt 1 punt in mindering gebracht op het algemeen totaal van

deze wedstrijd.

 Extra punten?

Tekst uit de krant: De KU-Leuven bestaat 25 jaar als een autonome universiteit. Dit feit staat

centraal op een grote alumni-dag die de Katholieke Universiteit Leuven op zaterdag 9 oktober

organiseert. ... ln de hal van de centrale bibliotheek verzorgt De Post van 10 tot 17 uur een

tijdelijk postkantoor met dagtekeningstempel. Leden van de KVBP Leuven stellen op dezelfde

plaats een postzegeltentoonstelling op.

Toon deze afstempeling van 1993 op zegel, brief of souvenir en je krijgt 5 punten extra.

We besparen u de pagina’s volgepropt met afbeelden van allerlei souvenirs en poststukken. De zegels die toen in voorverkoop werden uitgegeven, kan u indien gewenst opzoeken in de catalogus.

Opgave 5:

 1. In 2009 werd het aantal Loven Boven nummers van 6 naar 5 gebracht.
 2. Visscher staat in Loven Boven nummer 401.
 3. De oplage van Loven Boven nummer 390 bedroeg 150 exemplaren.
 4. Het artikel “Chemische elementen, basis van grondstoffen, materialen en beschaving” werd gespreid over 11 Loven Boven nummers.
 5. Het Loven Boven nummer 390 was het eerste dat in kleur werd gedrukt.
 6. Het Loven Boven nummer 388 telde de meeste pagina’s. Ter info: 44.
 7. In Loven Boven nummer 111 wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijke herdruk die door een Antwerpse handelaar in de handel wordt gebracht. Het ging hier over de bevrijdingszegels (165/178).
 8. In het jaar 2013 werd het aantal Loven Boven nummers per jaar op 4 gebracht.
 9. Vanaf het 3de nummer werd voor het rondschrijven de naam Loven Boven gebruikt.
 10. In het Loven Boven nummer 380 werd het artikel over de Staande Helvetia gepubliceerd.

 Per correct antwoord werden 2 punten toegekend.

Ook ditmaal konden 2 tot 5 extra punten worden verdiend al naargelang de deelnemer een postfrisse, duidelijke gestempelde zegel met cijfer 2 in een cirkel, al dan niet op brief, liet zien.

Voor de bekendmaking van de uiteindelijke rangschikking van de 16 deelnemers hebben we geduld tot de algemene vergadering op 20 februari 2014.

 

 

Behaalde score -  wedstrijd 2023

 

 

Naam

1

2

3

4

5

6

Plaats

Dumont Laurens

24

24

24

23

20

25

1

Reygel Alain

26

21

24

23

23

21

2

Grymontprez Bart

24

21

19

22

21

18

3

Schepers Guy

22

11

25

24

24

15

4

Denys Rita

24

13

21

18

21

14

5

Hoste Rudi

24

17

19

24

16

4

6

Rybels Guido

24

15

18

20

22

2

7

Holvoet Bart

24

13

24

20

15

4

8

Gidts Hendrik

18

17

22

20

20

0

9

Surmont Johan

22

14

18

18

23

2

10

Ickx Andre

20

14

13

14

18

8

11

Everaerts Pierre

18

8

18

20

16

 

12

Reygaerts Hubert

18

10

13

21

15

2

13

Dewit Tony

24

 

 

 

 

 

14

Bergman Gunnar

18

 

 

 

 

 

15

 

Wedstrijd 2022

Wedstrijdopgaves met steeds 10 vragen - oplossingen te voldoen aan vooraf vastgelegde criteria. Bij elke opdracht hoort een onderwerpenlijst. De onderwerpen zijn samen met de criteria de basis van het filatelistisch materiaal dat dient te worden gezocht. Elk item in beide lijsten (onderwerpenlijst en criterialijst) mag slechts éénmaal per opdracht worden gebruikt. Een voorbeeld (niet in de onderwerpenlijst) is bijgevoegd.

Bij wijze van voorbeeld: opgave 1:

Wedstrijdopgave 1

Ophalen 4 of 18 januari 2022 – inleveren ten laatste 15 februari 2022

België - geschiedenis

Deze onderwerpen zijn de basis van het filatelistisch materiaal dat dient te worden gezocht.

Kies 10 onderwerpen uit deze lijst.

 

Jaar

Onderwerp (gebeurtenis)

1288

Veldslag van Woeringen

1654

De vrede van Aarlen

1693 - 1793

De veldslagen in Neerwinden

1789 - 1790

De Brabantse Omwenteling

1814

Ondertekening van de vrede van Gent

1815

Waterloo

1830

De slag te Berchem en het standbeeld van de Mérode

1895

De slag bij Fontenoy

1914

De brand van de bibliotheek te Leuven

1919 - 1920

De bevrijdingszegels

1920

Aanhechting Duitstalige kantons Eupen, Malmédy, Sankt Vith

1921

Algemeen stemrecht

1923

Sabena

1940

De 18-daagse veldtocht

1944

Benelux

1947

Monument van Breendonck

1948

Vrouwenstemrecht

1949

Ondertekening NAVO verdrag

1956

Mijnramp in Marcinelle

1957

Kernreactor

1958

Atomium

1968

Ingebruikname zeekanaal Gent-Terneuzen

Opdracht 1: Maximum 10 filatelistische items van Belgische makelij met 10 verschillende onderwerpen tonen, dit vergezeld van de materiaallijst.

 

Behaalde score wedstrijd 2022

Naam deelnemer

1

2

3

4

5

6

Totaal

Plaats

Dumont Laurens

87

94

90

91

55

76

493

1

Reygel Alain

78

95

85

92

68

62

480

2

Denys Rita

46

89

83

64

38

62

382

3

Reygaerts Hubert

63

85

57

74

26

38

333

4

Van Hoegaerden José

31

15

39

59

43

44

228

5

Rybels Guido

 

18

41

51

37

 

147

6

Dewit Tony

14

25

28

24

 

 

91

7

De Preter Jan

63

 

 

 

 

 

63

8