De bijeenkomsten vinden plaats in  de bovenzaal van café St.-Jean, Martelarenplein 2 te Leuven.

In principe de 1ste en 3de dinsdag van de maand van 18:00 tot 21:00 uur.

Voor de maanden januari - maart betekent dit:

8 januari - 22 januari - 5 februari - 19 februari - 5 maart - 19 maart

 

5 februari : Algemene Vergadering

 

Agenda

 

 1. Verwelkoming door de voorzitter.
 2. Goedkeuring verslag AV van 22 februari 2018 (dit verslag vindt u in Loven Boven nr.383 van april-mei-juni  2018, p.5/7).
 3. Financieel verslag door de penningmeester.
 4. Verslag van de commissarissen rekeningen.
 5. Kwijting van de leden van het bestuur.
 6. Aanstelling van de commissarissen voor de rekeningen 2019.
 7. Toespraak van de voorzitter.
 8. Viering van de jubilaris.
 9. Verkiezing en herverkiezing van bestuursleden.
 10. Beantwoorden van schriftelijk geformuleerde vragen (vóór 20.01.2019)
 11. Laatste schikkingen voor verkoop onder leden.
 12. Verkoop onder leden.
 13. Sluiten van de vergadering.