De bijeenkomsten vinden plaats in de bovenzaal van café St.-Jean, Martelarenplein 2 te Leuven. 

 

In principe de 1ste en 3de dinsdag van de maand van 18:00 tot 20:00 uur.

  

9 & 23 januari - 6 & 20 februari - 5 & 19 maart 2024

 

Wedstrijd 2024 : zie data ophalen opdracht - inleveren opdracht

 Data bijeenkomsten 2024

  

januari

februari

maart

april

mei

juni

9

6

5

2

7

4

Nieuwjaar

 

 

 

 

 

Ophalen 1

 

Ophalen 2

 

Ophalen 3

 

 

 

Inleveren 1

 

Inleveren 2

 

Verkoop onder leden

 

 

 

 

Verkoop onder leden

           

 januari

februari 

 maart

 april

mei 

juni 

23

20

19

16

21

18

 

Alg. Verg.

 

 

 

 

Ophalen 1

Ophalen 2

 

Ophalen 3

 

Ophalen 4

 

Verkoop onder leden

 

Verkoop onder leden

 

 

 

 

 

juli

augustus

september

oktober

november

december

2

6

10

8

5

3

Ophalen 4

 

Ophalen 5

 

Ophalen 6

 

Inleveren 3

 

Inleveren 4

 

Inleveren 5

 

 

 

 

 

Verkoop onder leden

 

           

 juli

 augustus

 september

 oktober

 november

 december

16

20

24

22

19

17

 

Ophalen 5

 

Ophalen 6

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren 6

 

Verkoop onder leden

Verkoop onder leden

 

 

 

 

Algemene vergadering 2023

 

Algemene Vergadering 2021