Jaarlijks lidgeld

 

Uw lidgeld betalen of verlengen?

Dit kan door storting op de rekening van de K.B.V.P. – Afdeling Leuven met vermelding “Lidgeld Jaar”.

IBAN: BE41 4317 1327 4110                                      BIC: KREDBEBB

Indien de naam van de rekeninghouder niet overeenkomt met de naam van het lid is het absoluut nodig om eveneens te vermelden voor wie er lidgeld wordt betaald.

Eén van volgende twee formules kan worden gekozen:

 

  • Lid van de K.V.B.P. – Afdeling Leuven€7,00

U ontvangt driemaandelijks Loven Boven en Belgaphil 

 

  • Lid van de K.V.B.P. – Afdeling Leuven en geabonneerd op het tijdschrift De Postzegel – €22,00

U ontvangt 11 x De Postzegel en driemaandelijks Loven Boven en Belgaphil

 

Indien u Loven Boven eveneens elektronisch in kleur wilt ontvangen, geef dan uw emailadres door.

 

De leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten die de club organiseert:

Bibliotheek: zie rubrieken "bibliotheek" voor de inhoud en "reglementen voor diensten".

Filatelistische les: leden geven uitleg over een filatelistisch onderwerp waarvan ze enige bekwaamheid hebben verworven.

Ruildag: éénmaal per jaar worden tijdens een bijeenkomst standen opgebouwd waarop de leden het materiaal tentoonstellen waar ze vanaf willen.

Ruildienst: op alle bijeenkomsten, behalve als er een verkoop onder leden is gepland, zijn er ruilboekjes ter inzage beschikbaar. Het ruilmeesterteam zorgt voor een continue doorstroom aan keuzeboekjes.

Verkoop onder leden: de loten worden door leden ingeleverd. Voor het reglement: zie rubriek "Reglementen voor diensten"